زنان بیشتر سریال می‌بینند یا مردان؟

استاندارد
زنان بیشتر سریال می‌بینند یا مردان؟

روزنامه خراسان:  بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما درباره سریال‌های پخش شده از شبکه‌های مختلف سیما در تهران و ۳۱ شهر کشور که مراکز استانی صداوسیما در آن‌ها مستقر هستند، زنان ۷۹.۳ درصد و مردان ۶۹.۲ درصد سریال‌های این شب‌های تلویزیون را دنبال کرده‌اند.

همچنین به طور متوسط ۵۵.۸ درصد از مخاطبان تلویزیون حداقل یکی از سریال‌های تلویزیونی را که این شب‌ها روی آنتن سیما هستند، دنبال می‌کنند.

بر اساس این نظر سنجی که روی جامعه آماری ۴۸۳۴ نفری انجام گرفته است، سریال‌های «ایراندخت»، «آنام» و «کوبار» بیش از ۷۴ درصد از مخاطبان تلویزیون را جذب خود کرده‌اند.زنان بیشتر سریال می‌بینند یا مردان؟لینک منبع