احتکار خانگی سوژه «۳۶۰ درجه» شد

استاندارد
احتکار خانگی سوژه «۳۶۰ درجه» شد


جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «۳۶۰ درجه» به موضوع احتکار خانگی و آشفتگی‌های ناشی از این موضوع در بازار مواد غذایی می‌پردازد.احتکار خانگی سوژه «۳۶۰ درجه» شدلینک منبع