بازگشت دو بازیگر به وقت شام به سینما

استاندارد
بازگشت دو بازیگر به وقت شام به سینما


سینمای ایران در سال ۹۷ تاکنون اکران سراسری چهل و یک فیلم را پشت سر گذاشته که در این میان فیلم “هزارپا” به عنوان پرفروش‌ترین و فیلم “چراغ‌های ناتمام” به عنوان کم فروش‌ترین آثار سینما معرفی شده اند.بازگشت دو بازیگر به وقت شام به سینمالینک منبع