توضیح علی ضیاء درباره حاشیه‌های مهمان «فرمول یک»

استاندارد
توضیح علی ضیاء درباره حاشیه‌های مهمان «فرمول یک»


علی ضیاء درباره حاشیه‌های پیش آمده درباره کمک یک میلیاردی مردم به پسر بیمار زنجانی که پس از حضورش در برنامه «فرمول یک» صورت گرفته بود، توضیحاتی را ارائه کرد.توضیح علی ضیاء درباره حاشیه‌های مهمان «فرمول یک»لینک منبع