انتقاد کارگردان آمریکایی: در زادگاهم جایی ندارم!

استاندارد
انتقاد کارگردان آمریکایی: در زادگاهم جایی ندارم!


رابرت ردفورد کارگردان اسکاری هالیوود می‌گوید که بخاطر تعصب، پلیدی و خیانتی که بر سیاست آمریکا چیره شده است، احساس می‌کند در کشور خودش جایی ندارد.انتقاد کارگردان آمریکایی: در زادگاهم جایی ندارم!لینک منبع