خاطره رهبر انقلاب از نخستین دیدار با امیری فیروزکوهی

استاندارد
خاطره رهبر انقلاب از نخستین دیدار با امیری فیروزکوهی


در خاطرات مقام معظم رهبری آمده است: استاد امیری فیروز کوهی به مناسبت انتخاب من به‌عنوان رئیس‌جمهور، شعر تبریکی برایم فرستاد که در دیوان منتشرشده‌شان نیست، ولی در همین دیوانشان غزلی وجود دارد که خطاب به من سروده‌انخاطره رهبر انقلاب از نخستین دیدار با امیری فیروزکوهیلینک منبع