خانم بازیگر: بیکاری را به بازی مجانی ترجیح می‌دهم

استاندارد
خانم بازیگر: بیکاری را به بازی مجانی ترجیح می‌دهم


بازیگر فیلم “ازدواج صورتی” گفت: من نمی‌دانم برخی از تهیه کنندگان چطور انتظار دارند که ما رایگان در آثارشان بازی کنیم. بار‌ها پیش آمده که پیشنهاد بازی داشته‌ام، اما وعده می‌دهند که اگر فیلم فروش خوبی داشت دستمزد شما داده خواهد شد.خانم بازیگر: بیکاری را به بازی مجانی ترجیح می‌دهملینک منبع