حضورمعنادار دیوان حافظ در خانه ایرانیها

استاندارد
حضورمعنادار دیوان حافظ در خانه ایرانیها


این روزها شهر شیراز و آرامگاه لسان‌الغیب میزبان مسئولان و فرهنگ دوستان است تا مراسم‌های یادروز حافظ بهانه‌ای برای گرامیداشت شاعری باشد که دیوانش در بیشتر خانه‌های ایرانی وجود دارد.حضورمعنادار دیوان حافظ در خانه ایرانیهالینک منبع