سوپراستار‌های «شهرزاد» چقدر دستمزد گرفتند؟

استاندارد
سوپراستار‌های «شهرزاد» چقدر دستمزد گرفتند؟


محمدهادی رضوی سرمایه گذار فصل اول «شهرزاد» می‌گوید آن زمان به سوپراستار‌های سریال ماهی ۲۵ میلیون تومان دستمزد داده که رقم نامتعارفی نبوده است.سوپراستار‌های «شهرزاد» چقدر دستمزد گرفتند؟لینک منبع