بیوک میرزایی: رادیو برایم شبیه خانواده است

استاندارد
بیوک میرزایی: رادیو برایم شبیه خانواده است


بیوک میرزایی گفت: ترجیح می‌دهم در رادیو کار کنم، می‌دانم که حقوق رادیو کمتر است، اما از آنجایی که ما عاشق کارمان هستیم و از لحاظی رادیو به نسبت کار‌های تصویری بهتر است، با رادیو زندگی می‌کنیمبیوک میرزایی: رادیو برایم شبیه خانواده استلینک منبع