جدیدترین خبر‌ها از وضعیت سلامتی علیرضا جاویدنیا

استاندارد
جدیدترین خبر‌ها از وضعیت سلامتی علیرضا جاویدنیا


علیرضا جاویدنیا خبر داد که امروز ۱۵ آذر از بیمارستان مرخص می‌شود.جدیدترین خبر‌ها از وضعیت سلامتی علیرضا جاویدنیالینک منبع