آیا سریال «بانوی عمارت» شبیه «بازی تاج و تخت» و «شهرزاد» بود؟

استاندارد
آیا سریال «بانوی عمارت» شبیه «بازی تاج و تخت» و «شهرزاد» بود؟


کارگردان سریال «بانوی عمارت» در واکنش به مقایسه‌ این سریال با «بازی تاج و تخت» و «شهرزاد»،‌ گفت: «بازی تاج و تخت» را ندیدم و مقایسه با سریال «شهرزاد» در واقع یک نگاه سطحی است.آیا سریال «بانوی عمارت» شبیه «بازی تاج و تخت» و «شهرزاد» بود؟لینک منبع