اسرافیلی: پسر خاله‌ها و پسر عمه‌ها را مدیر فرهنگی می‌کنند

استاندارد
اسرافیلی: پسر خاله‌ها و پسر عمه‌ها را مدیر فرهنگی می‌کنند


حسین اسرافیلی با انتقاد از نحوه انتخاب مدیران فرهنگی در سال‌های گذشته می‌گوید که بعضا افرادی در حوزه فرهنگ انتخاب شده‌اند در حالی که نمی‌دانند فرهنگ را چطور می‌نویسند. این نوع نگاه‌ها به فرهنگ و هنر انقلاب لطمه زده است.اسرافیلی: پسر خاله‌ها و پسر عمه‌ها را مدیر فرهنگی می‌کنندلینک منبع