پرکارترین بازیگران زن جشنواره فیلم فجر کدامند؟

استاندارد
پرکارترین بازیگران زن جشنواره فیلم فجر کدامند؟


مهناز افشار، پانته‌آ پناهی‌ها و ستاره پسیانی با سه فیلم، عنوان پرکارترین بازیگران زن جشنواره سی و هفتم فیلم فجر را به خودشان اختصاص داده‌اند.پرکارترین بازیگران زن جشنواره فیلم فجر کدامند؟لینک منبع