بازیگر نقش «فخرالزمان»: «بانوی عمارت» شانس بزرگ زندگی‌ام بود

استاندارد
بازیگر نقش «فخرالزمان»: «بانوی عمارت» شانس بزرگ زندگی‌ام بود


بازیگر نقش فخرالزمان در سریال «بانوی عمارت» گفت: بازی در این نقش شانس بزرگی برایم بود و خداراشکر که به آنچه معیاری در ذهنم بود رسیدم. به نظرم فخری نماد آدم قدرتمندی است که همه ویژگی‌های یک انسان واقعی را درونش دارد.بازیگر نقش «فخرالزمان»: «بانوی عمارت» شانس بزرگ زندگی‌ام بودلینک منبع