جنجال بر سر جایزه‌ای که داده نشده است

استاندارد
جنجال بر سر جایزه‌ای که داده نشده است


نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی در بخش نمایشنامه‌نویسی بدون اهدای جایزه‌ای در حالی به کار خود پایان داده است که منجر به اعتراض برخی نمایشنامه‌نویسان شده است.جنجال بر سر جایزه‌ای که داده نشده استلینک منبع