حمله گبرلو به فراستی و افخمی

استاندارد
حمله گبرلو به فراستی و افخمی


منتقد مخرب کاری کرده است که همه فکر می‌کنند ما اصلاً سینما نداریم برخی می‌گویند فیلم ما سیاه است در حالی که به نظرم ما اصلاً فیلم سیاه‌نما نداریم.حمله گبرلو به فراستی و افخمیلینک منبع