معرفی روستای سرطان خیز ایران در «به اضافه مستند»

استاندارد
معرفی روستای سرطان خیز ایران در «به اضافه مستند»


مستند «طعم شور» به کارگردانی محمدحسین جبلی جوان در جدیدترین قسمت برنامه «به اضافه مستند» به روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.معرفی روستای سرطان خیز ایران در «به اضافه مستند»لینک منبع