سلمان هراتی درباره براهنی، شاملو و فرخزاد چه می‌گفت؟

استاندارد
سلمان هراتی درباره براهنی، شاملو و فرخزاد چه می‌گفت؟


مصطفی علی‌پور در جمع شاعرن اردوی شعر جوان انقلاب اسلامی درباره دیدگاه‌های سلمان هراتی درباره شعر و نقد رضا براهنی، احمد شاملو و فروغ فرخزاد سخن گفت.سلمان هراتی درباره براهنی، شاملو و فرخزاد چه می‌گفت؟لینک منبع