فیلم نرگس آبیار رکوردار نامزدی فیلم فجر

استاندارد
فیلم نرگس آبیار رکوردار نامزدی فیلم فجر


فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار رکورددار نامزدی کسب سیمرغ در جشنواره فیلم فجر شد.فیلم نرگس آبیار رکوردار نامزدی فیلم فجرلینک منبع