غفارمنش: مرا با نام «ارسلان» دردسرهای عظیم می‌شناسند

استاندارد
غفارمنش: مرا با نام «ارسلان» دردسرهای عظیم می‌شناسند


بازیگر سینما و تلویزیون اعتقاد دارد درون‌مایه طنز عمق فاجعه و مشکلات ملموس و محسوس جلوی روی مسئولین می‌گذارد و حتی در بسیاری از موارد هنرمندانه و در قالب شوخی راهکار هم ارائه می‌دهد.غفارمنش: مرا با نام «ارسلان» دردسرهای عظیم می‌شناسندلینک منبع