وزیر ارتباطات در رابطه با ماجرای نیمروز ۲ چه گفت؟ +عکس

استاندارد
وزیر ارتباطات در رابطه با ماجرای نیمروز ۲ چه گفت؟ +عکس


آذری جهرمی بعد از دیدن فیلم ماجرای نیمروز ۲ پستی در اینستاگرام خود منتشر نمود.وزیر ارتباطات در رابطه با ماجرای نیمروز ۲ چه گفت؟ +عکسلینک منبع