واکنش تند بابک تختی به جمشید مشایخی

استاندارد
واکنش تند بابک تختی به جمشید مشایخی


حرف‌های جمشید مشایخی سرانجام سبب شد تا بابک تختی از آمریکا سکوتش را بشکند و به توهین هایی که به مادر و البته پدرش شده پاسخ دهد.واکنش تند بابک تختی به جمشید مشایخیلینک منبع