دنزل واشنگتن بازیگر یک تریلر پلیسی می‌شود

استاندارد
دنزل واشنگتن بازیگر یک تریلر پلیسی می‌شود


بازیگر سرشناس برای کمپانی برادران وارنر در یک فیلم پلیسی ظاهر می‌شود.دنزل واشنگتن بازیگر یک تریلر پلیسی می‌شودلینک منبع