آیت‌الله خامنه‌ای پس از مشاهده کدام متن، می‌خواست به سجده بیافتد؟

استاندارد
آیت‌الله خامنه‌ای پس از مشاهده کدام متن، می‌خواست به سجده بیافتد؟


امام، استادی جدی بود با لباسی مرتب و فوق‌العاده تمیز، سر به زیر وارد جلسه درس می‌شد، به هیچ‌یک از طلاب نگاه نمی‌کرد، درس خود را با جدیّت می‌داد، به پرسش‌ها و بحث‌های طلاب با دقت و توجه تمام پاسخ می‌گفت، و بدون آنکه توجهی به ایجاد ارتباط با طلاب داشته باشد، به همان شکل بیرون می‌رفت.آیت‌الله خامنه‌ای پس از مشاهده کدام متن، می‌خواست به سجده بیافتد؟لینک منبع