از پدر سالار تلویزیون چه خبر؟ +عکس

استاندارد
از پدر سالار تلویزیون چه خبر؟ +عکس


محمدعلی کشاورز در حالی با حضور مدیرکل هنر‌های نمایشی، پیام روز ملی هنر‌های نمایشی را صادر و امضا کرد که بعد از چند سال که از عمل جراحی شکستگی استخوان ران و لگن او می‌گذرد، همچنان در بستر بیماری است.از پدر سالار تلویزیون چه خبر؟ +عکسلینک منبع