امیر خان «فارست گامپ» هند می‌شود!

استاندارد
امیر خان «فارست گامپ» هند می‌شود!


امیر خان بازیگر مشهور بالیوود در بازسازی فیلم «فارست گامپ» در نقش اصلی ظاهر می‌شود.امیر خان «فارست گامپ» هند می‌شود!لینک منبع