مجری کودک: به درد اجرا نمی‌خورم!

استاندارد
مجری کودک: به درد اجرا نمی‌خورم!


مجری با سابقه حوزه کودک ونوجوان گفت: در سال جاری اگر بخواهم چیزی را خط بزنم این است که از دست دیگران زود ناراحت نشوم و سعی می‌کنم در سال ۹۸ تمام عصبانیت‌های سال ۹۷ را جبران کنم.مجری کودک: به درد اجرا نمی‌خورم!لینک منبع