جشن تولد قهرمان تکواندو در پشت صحنه یک سریال +عکس

استاندارد
جشن تولد قهرمان تکواندو در پشت صحنه یک سریال +عکس


یوسف کرمی قهرمان تکواندوی جهان به مراحل پایانی تصویربرداری سریال “شش قهرمان و نصفی” ملحق شد.جشن تولد قهرمان تکواندو در پشت صحنه یک سریال +عکسلینک منبع