خبری از «کلاه قرمزی» نیست

استاندارد
خبری از «کلاه قرمزی» نیست


تلویزیون در آستانه نوروز ۹۸ همچنان با تغییرات و ابهاماتی در کنداکتور شبکه‌های مختلف مواجه است که به‌نظر می‌رسد تا دقیقه ۹۰ هم قرار است ادامه داشته باشد.خبری از «کلاه قرمزی» نیستلینک منبع