فصل دوم سریال «سرنخ» به جریان افتاد

استاندارد
فصل دوم سریال «سرنخ» به جریان افتاد


کیومرث پوراحمد نگارش سیزده قسمت از مجموعه ۲۶ قسمتی پلیسی، معمایی «سرنخ ۲» را تمام کرد.فصل دوم سریال «سرنخ» به جریان افتادلینک منبع