مستند «آیت‌الله جنتی» ساخته می‌شود

استاندارد
مستند «آیت‌الله جنتی» ساخته می‌شود


پژوهش‌ها برای ساخت مستند «آیت‌الله جنتی» ادامه دارد و امیدواریم بستر‌ها برای ساخت و تولید مستند در سال ۹۸ فراهم شود.مستند «آیت‌الله جنتی» ساخته می‌شودلینک منبع