برای خرید ۲۰۶ چقدر باید هزینه کرد؟ +جدول

استاندارد
برای خرید ۲۰۶ چقدر باید هزینه کرد؟ +جدول


برای خرید خودروی ۲۰۶ در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۴۳ میلیون تومان پرداخت کرد.برای خرید ۲۰۶ چقدر باید هزینه کرد؟ +جدوللینک منبع