ماجرای خبر توقیف فیلم «قصر شیرین»

استاندارد
ماجرای خبر توقیف فیلم «قصر شیرین»


روابط عمومی سازمان سینمایی اعلام کرد روند صدور پروانه نمایش فیلم «قصر شیرین» به روال عادی در حال طی شدن است.ماجرای خبر توقیف فیلم «قصر شیرین»لینک منبع