بازیگر «نون خ»: با ۸۷ متر به تلویزیون باز خواهم گشت

استاندارد
بازیگر «نون خ»: با ۸۷ متر به تلویزیون باز خواهم گشت


بازیگر سریال “نون خ” گفت: خوشبختانه سال جدید را بسیار خوب با پخش سریال “نون خ” پشت سر گذاشتم. تا آنجا که در میان مردم بودم آن‌ها به شدت از این سریال راضی بودند.بازیگر «نون خ»: با ۸۷ متر به تلویزیون باز خواهم گشتلینک منبع