جایزه مهم حاتمی‌کیا برای «به وقت شام »

استاندارد
جایزه مهم حاتمی‌کیا برای «به وقت شام »


ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۷ معرفی شد.جایزه مهم حاتمی‌کیا برای «به وقت شام »لینک منبع