شکایت آمبر هرد گریبانگیر «جانی دپ» شد

استاندارد
شکایت آمبر هرد گریبانگیر «جانی دپ» شد


در پی شکایت همسر سابق جانی دپ از وی، شرکت برادران وارنر از به خدمت گرفتن جانی دپ منصرف شد.شکایت آمبر هرد گریبانگیر «جانی دپ» شدلینک منبع