ترامپ کارگردان زن ایرانی را به آرزویش رساند +عکس

استاندارد




ترامپ کارگردان زن ایرانی را به آرزویش رساند +عکس


انسیه شاه‌حسینی کارگردان سینما گفت: از آقای ترامپ ممنونم که من را به آرزویم رساند تا لباس سپاه بپوشم چرا که در دوران دفاع مقدس خیلی تلاش کردم لباس سپاه بپوشم و این کار یکی از آرزوهای من بود.



ترامپ کارگردان زن ایرانی را به آرزویش رساند +عکس



لینک منبع