جعفری: بنا از وضعیت کشتی‌گیران راضی است

استاندارد
جعفری: بنا از وضعیت کشتی‌گیران راضی است


سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی گفت: در این مدت بچه‌ها خیلی رو به جلو حرکت کرده‌اند و محمد بنا از وضعیت کشتی گیران راضی است.جعفری: بنا از وضعیت کشتی‌گیران راضی استلینک منبع