خانم کارگردان: عدالتی در چرخه اکران سینما نمی‌بینم

استاندارد
خانم کارگردان: عدالتی در چرخه اکران سینما نمی‌بینم


کارگردان فیلم زیر سقف دودی گفت: از نظر من وضعیت اکران در سینما باید ریشه یابی شود. من نمی‌دانم چه زمانی عدالت به چرخه اکران آمده و مشکلات حل می‌شود. نه تنها تختی بلکه همه فیلم‌ها ساخته کارگردانان خوب همین کشور است و با به همه فرصت پخش یکسان داده شود.خانم کارگردان: عدالتی در چرخه اکران سینما نمی‌بینملینک منبع