ده‌نمکی: خطر استفاده از بازیگران میلیاردی را نپذیرفتم

استاندارد
ده‌نمکی: خطر استفاده از بازیگران میلیاردی را نپذیرفتم


گفتگویی خواندنی با مسعود ده‌نمکی، کارگردان «زندانی‌ها» که فیلمش بعد از یک ماه تنها ۵/۲ میلیارد تومان فروش کرد را می‌خوانید.ده‌نمکی: خطر استفاده از بازیگران میلیاردی را نپذیرفتملینک منبع