راه‌کار فراستی برای تخته کردن دکان سلبریتی‌های قلابی

استاندارد
راه‌کار فراستی برای تخته کردن دکان سلبریتی‌های قلابی


فراستی با تأکید بر اینکه کار ما نباید نقد تک تک سلبریتی‌ها باشد، بلکه باید نقد وضعیت جامعه باشد، گفت: در این صورت وضعیت خود به خود می‌رود به سمت بهبود، آن وقت سلبریتی‌های قلابی دکان‌شان تخته می‌شود.راه‌کار فراستی برای تخته کردن دکان سلبریتی‌های قلابیلینک منبع