ساخت «زیرزمین» به نام نویسنده درگذشته «پایتخت»

استاندارد
ساخت «زیرزمین» به نام نویسنده درگذشته «پایتخت»


فصل ششم «پایتخت» برای ایام نوروز ۹۹ ساخته می‌شود و به تعبیر الهام غفوری کمدی اجتماعی «زیرزمین» هم به نام خشایار الوند در دستور کار قرار می‌گیرد.ساخت «زیرزمین» به نام نویسنده درگذشته «پایتخت»لینک منبع