عقب‌نشینی وزارت راه از تعیین سقف اجاره‌بها

استاندارد
عقب‌نشینی وزارت راه از تعیین سقف اجاره‌بها


مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.عقب‌نشینی وزارت راه از تعیین سقف اجاره‌بهالینک منبع