قیمت ارز ۹۸/۰۳/۰۴ / قیمت دلار امروز ۹۸/۰۳/۰۴

استاندارد
قیمت ارز ۹۸/۰۳/۰۴ / قیمت دلار امروز ۹۸/۰۳/۰۴


قیمت دلار امروز ۴ خرداد به ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. قیمت ارز را در ادامه بخوانید.قیمت ارز ۹۸/۰۳/۰۴ / قیمت دلار امروز ۹۸/۰۳/۰۴لینک منبع