قیمت طلا و قیمت سکه امروز ۴ خرداد ۹۸

استاندارد
قیمت طلا و قیمت سکه امروز ۴ خرداد ۹۸


قیمت سکه امروز ۴ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان است. قیمت طلا ۱۸ عیار امروز نیز هر گرم ۴۲۷۸۰۰ هزار تومان است.قیمت طلا و قیمت سکه امروز ۴ خرداد ۹۸لینک منبع