آقای بازیگر: قرار نبود شبیه جیسون رضائیان باشم +تصاویر

استاندارد
آقای بازیگر: قرار نبود شبیه جیسون رضائیان باشم +تصاویر


بازیگر نقش «جیسون» گفت: جالب است برخی نقدهای زاویه‌داری دارند که جیسون رضائیان خائن نبوده و جمهوری اسلامی این کاراکترها را می‌سازد که در واقع یک آدمی را خائن بکند و این آدم تحت فشارِ شرایط دشوار گفته من جاسوس بودم.آقای بازیگر: قرار نبود شبیه جیسون رضائیان باشم +تصاویرلینک منبع