نوبخت: مرکز آمار تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی است

استاندارد
نوبخت: مرکز آمار تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی است


رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسات هیأت دولت و با تأکید رئیس جمهور به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.نوبخت: مرکز آمار تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی استلینک منبع