وام ۵۹/۶ میلیارد تومانی بیمه پاسارگاد به کارکنانش

استاندارد
وام ۵۹/۶ میلیارد تومانی بیمه پاسارگاد به کارکنانش


اعطای وام‌های کلان برای خرید مسکن و اتومبیل و … برای کارمندان فقط مخصوص بانک‌های کشور نیست، چراکه بیمه‌ها نیز در این مسیر پا به پای بانک‌ها آمده‌اند.وام ۵۹/۶ میلیارد تومانی بیمه پاسارگاد به کارکنانشلینک منبع