آغاز ثبت اطلاعات بازار کار ۱۵ تا ۶۴ ساله‌ها

استاندارد
آغاز ثبت اطلاعات بازار کار ۱۵ تا ۶۴ ساله‌ها


معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از آغاز به کار سامانه جامع اطلاعات بازار کار و ثبت اطلاعات مربوط به بازار کار گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال خبر داد.آغاز ثبت اطلاعات بازار کار ۱۵ تا ۶۴ ساله‌هالینک منبع